Іваньківська громада
Маньківський район, Черкаська область

Додаток №2 до рішення сільської ради від 30.01.2018 № 4-1/VII

      Додаток №2
      до рішення сесії сільської  ради від 30.01.2018 № 4-3/VII
      "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"
                 
Фінансування бюджету Іваньківської територіальної громади на 2018 рік
            (грн.)
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Всього у т.ч.
бюджет
розвитку
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -208300,00 208300,00 208300,00
203000 Інше внутрішнє фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
203410 Одержано 350120,00 350120,00 0,00 0,00
203420 Повернено -350120,00 -350120,00 0,00 0,00
205000 Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ 0,00 0,00 0,00 0,00
205100 На початок періоду 88801,27 0,00 88801,27 0,00
205200 На кінець періоду 88801,27 0,00 88801,27 0,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -208300,00 208300,00 208300,00
208100 На початок періоду 1044327,82 949735,76 94592,06 0,00
208200 На кінець періоду 1044327,82 949735,76 94592,06 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -208300,00 208300,00 208300,00
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -208300,00 208300,00 208300,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -208300,00 208300,00 208300,00
602100 На початок періоду 1133129,09 949735,76 183393,33 0,00
602200 На кінець періоду 1133129,09 949735,76 1833393,33 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -208300,00 208300,00 208300,00
603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00 0,00 0,00 0,00
                 
  Секретар сільської ради     Г.В.Почапська